LV Latviski

Atzīties par vainīgu, tā nav vājība, bet stipruma zīme. (LFK 527, 36848)

Merry Christmas and a successful 2020!

Last time modified: 20.12.2019 11:39:46