LV Latviski

Atzīties par vainīgu, tā nav vājība, bet stipruma zīme. (LFK 527, 36848)
According to the Congress event schedule, this section will be open on April 1, 2024.Last time modified: 12.09.2023 23:13:59